Systemleverantör

Från Sydarkiveras Wiki

Systemleverantör är du som levererar system och tjänster för informationshantering till Sydarkiveras förbundsmedlemmar. Förbundsmedlemmarna använder många olika produkter och lösningar för sin informationshantering. Verksamhetsstödjande system, ärende- och dokumenthanteringssystem, administrativa system och olika typer av lösningar för e-arkiv och mellanarkiv används.

Håll dig informerad

Nyhetsbrev för Systemleverantörer

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du information om vad som är på gång när det gäller standarder och specifikationer inom e-arkiv. Du får också veta vad som är på gång när det gäller digitala arkivleveranser till Sydarkivera.

Tänk på att nyhetsbrevet kan sortera sig som övrig e-post eller skräppost. Kontrollera dina inställningar i e-posten första gången du får ett nyhetsbrev från oss.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Genom din e-postadress så sorteras du in i rätt utskickslista för nyhetsbrev. Ansvarig för nyhetsbrev kontaktar dig vid oklarhet.

Tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2022-12-19

Nyhetsbrev 2023-04-06

Informationstillfällen

Sydarkivera informerar i samband med bokningsbara informationstillfällen om standarder och specifikationer både nationellt och på Europa-nivå och hur detta påverkar rådgivningen till förbundsmedlemmarna i samband med upphandling. Informationen är riktad till alla som implementerar export- eller importfunktioner i sina system. Till exempel för överföring till ett digitalt arkiv. Tillfällena är i första hand till för våra förbundsmedlemmars leverantörer, men även övriga intresserade är välkomna att delta.

Boka dig på kommande informationstillfälle

Hitta kommande tillfällen och boka deltagande via: Sydarkiveras Information för systemleverantörer

Observera att det kan vara upprepningar, eftersom det inte är samma deltagare varje gång.

Tidigare informationstillfällen för systemleverantörer

2023-02-07

Viktiga budskap från informationstillfället

 • Version 2 av standarden Encoded Archival Context –Corporatebodies, Persons and Families (EAC-CPF) är publicerad. Det finns ett inlägg på Sydarkiveras webbplats som sammanfattar nyheterna.
 • Information om två halvdagskurser 23 februari 2023, en introduktion till METS respektive PREMIS.
 • Projektet E-ARK3 2019-2021 och Building Block eArchiving som Connecting Europé Facility ansvarade för fram till hösten 2021 har avslutats och slutredovisats.
 • Specifikationerna hanteras av DILCIS Board
 • The Digital Europé Programme (DIGITAL) tar vid och eArchiving Common Services Platform -CNECT/LUX/2021/OP/0077 (E-ARK CSP)

Att tänka på vid användning av specifikationerna

 • Validering: Kontroll av att XML är korrekt utformad och validerar mot sitt schema
 • Bifoga scheman
 • Dokumentation av egna anpassningar
 • Använd en version av en specifikation och blanda inte

Vanliga missar FGS Paketstruktur

 • Validering kräver knytning till rätt schema
 • Användningen av StructMap har ändrats i senaste FGS:en
 • Attributet USE på filnivå har en annan (och mer praktisk) användning i senaste FGS:en
 • För ändring hur man anger OAIS Paket (SIP/AIP/DIP)
 • Regler för ID:n

Att tänka på FGS Ärendehantering

 • Möjligheten att använda egna element ger kreativa lösningar
 • Använd alla möjligheter som finns för de egna elementen så att informationen går att förstå
 • Använd INTE egna element om ett motsvarande fält redan finns i FGS:en!
 • Tänk på att även denna fil är information! (Placeras ofta i Metadata katalog)

Presentation

2021-05-11

Viktiga budskap från informationstillfället:

 • Möjlighet att lämna synpunkter på den tredje och fjärde omgången remiss gällande europeiska gemensamma specifikationer för informationsöverföring: Pågående remisser från DILCIS-board
 • System som har stöd för konvertering till bevarandeformat baserat på PDF/A! Tips om att testa att validera filerna som skapas med verktyget VeraPDF som förvaltas av Open Preservation Foundation (OPF). Sydarkivera använder verktyget för kontroll av filformat.

Presentation

2020-12-03

Viktiga budskap från informationstillfället

 • Möjlighet att lämna synpunkter på den andra omgången remiss 2020 gällande europeiska gemensamma specifikationer för informationsöverföring (denna remissomgång har avslutats): Avslutade remisser från DILCIS-board
 • Sydarkivera utgår de förutsättningar som finns för praktiskt genomföra uttag för slutarkivering. Lösningsförslag tas fram i samarbete med förbundsmedlemmarna och förbundsmedlemmarnas leverantörer.
 • Det finns möjlighet att få återkoppling på exempelfiler och genomföra testleveranser, till exempel i samband med utveckling av nya funktioner eller moduler för arkiveringsuttag.

Presentation

Hitta till sidor med information som du kan behöva

Standarder för informationsöverföring

Standarder

Filformat

Filformat

Extern samverkan

Kommunalförbundet Sydarkivera deltar i ett antal externa samverkansprojekt och satsningar framförallt när det gäller öppna standarder och specifikationer.

Extern samverkan


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Hjälpsidor

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning

Hittar du inte vad du letar efter?
Testa på Alla Sidor