Systemleverantör

Från Sydarkiveras Wiki

Sydarkivera informerar i samband med bokningsbara informationstillfällen om specifikationer och byggnadsblock på Europa-nivå och hur detta påverkar rådgivningen till förbundsmedlemmarna i samband med upphandling. Informationen är riktad till alla som implementerar export- eller importfunktioner i sina system. Till exempel för överföring till ett digitalt arkiv. Tillfällena är i första hand till för våra förbundsmedlemmars leverantörer, men även övriga intresserade är välkomna att delta.

Boka dig på kommande informationstillfälle

Hitta kommande tillfällen och boka deltagande via: Sydarkiveras Informationstillfälle för systemleverantörer

Observera att det kan vara upprepningar, eftersom det inte är samma deltagare varje gång.

Tidigare informationstillfällen för systemleverantörer

2021-05-11

Viktiga budskap från informationstillfället:

 • Möjlighet att lämna synpunkter på den tredje och fjärde omgången remiss gällande europeiska gemensamma specifikationer för informationsöverföring: Pågående remisser från DILCIS-board
 • System som har stöd för konvertering till bevarandeformat baserat på PDF/A! Tips om att testa att validera filerna som skapas med verktyget VeraPDF som förvaltas av Open Preservation Foundation (OPF). Sydarkivera använder verktyget för kontroll av filformat.

Presentationer:

2020-12-03

Viktiga budskap från informationstillfället:

 • Möjlighet att lämna synpunkter på den andra omgången remiss 2020 gällande europeiska gemensamma specifikationer för informationsöverföring (denna remissomgång har avslutats): Avslutade remisser från DILCIS-board
 • Sydarkivera utgår de förutsättningar som finns för praktiskt genomföra uttag för slutarkivering. Lösningsförslag tas fram i samarbete med förbundsmedlemmarna och förbundsmedlemmarnas leverantörer.
 • Det finns möjlighet att få återkoppling på exempelfiler och genomföra testleveranser, till exempel i samband med utveckling av nya funktioner eller moduler för arkiveringsuttag.

Presentationer:

Projektet E-ARK3

Webbinarier från byggnadsblocket för e-arkivering

Webbinarierna från det europeiska byggnadsblocket för e-arkivering är på engelska. Kort beskrivning av de olika webbinarierna i listan:

 • 2021-02-25: Visning av E-ARK webb
 • 2021-03-25: e-arkivera medicinska journaler
 • 2021-04-29: e-arkivera relationsdatabaser
 • 2021-05-13: Conformance made simple - öppen källkod programvaror från byggnadsblocket
 • 2021-05-27: Placera CITS innehåll i CSIP paket
 • 2021-06-10: Praktisk tillämpning av digitalt bevarande, validering (del 1)
 • 2021-06-24: Praktisk tillämpning av digitalt bevarande, leveransöverenskommelse (del 2)
 • 2021-09-16: Referensarkitektur för e-arkivering
 • 2021-09-30: Validering: Vad finns i paketet?
 • 2021-10-14: "CITS Geospatial"

Se alla webbinarierna via YouTube: eArchiving webinar series

Specifications showcase event från det europeiska byggnadsblocket för e-arkivering 2021-10-26

I slutet av oktober 2021 arrangerade det europeiska byggnadsblocket för e-arkivering ett event om specifikationerna. Det var en introduktion på två timmar till konceptet med specifikationer och korta presentationer av alla informationstypsspecifikationer som finns publicerade i dagsläget. Inspelningen finns tillgängliga via webben.

Specifications Showcase Event oktober 2021

Workshop från det europeiska byggnadsblocket för e-arkivering 2021-01-28

I januari 2021 arrangerade det europeiska byggnadsblocket för e-arkivering olika workshopar. Det var en introduktion på drygt en timme den 25 januari som var gemensam för alla deltagare. Den 28 januari var det en workshop riktad till systemleverantörer. Inspelningar, presentationer och frågor/svar från workshoparna finns tillgängliga via webben.

Ta del av inspelningar från workshoparna januari 2021

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning