Om Sydarkivera

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida är under uppbyggnad och därmed är innehållet inte komplett.
Sidan uppdateras efter hand.

Tjänstekatalogen

I tjänstekatalogen kan du läsa om Sydarkiveras uppdrag, bastjänsterna som ingår i medlemsavgiften samt de anslutande tjänsterna som varje förbundsmedlem kan ansluta sig till enligt särskilda avtal.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Sydarkiveras FAQ innehåller svar på de vanligaste frågorna om Sydarkiveras uppdrag, verksamhetsform och organisation.

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning

Hittar du inte vad du letar efter?
Testa på Alla Sidor