FGS Ärendehantering

Från Sydarkiveras Wiki

FGS Ärendehantering 2018

Introduktion

Vad är FGS Ärendehantering?

FGS Ärendehantering är en specifikation för överföring av information som finns i ärende- och dokumenthanteringssystem.

Användning

Sydarkivera tar emot arkivleveranser som baseras på FGS Ärendehantering, både den version som är beslutad av Riksarkivet och i de förekommande varianter som har implementerats i förekommande tjänster och produkter för ärende- och dokumenthantering eller e-arkiv (verksamhetsnära arkiv eller mellanarkiv). Detta under förutsättning att uttagsformatet validerar i enlighet med de regler som de strukturerade dokumenten anger.

Hitta dokumenten

Samtliga dokument finns att hämtas via Riksarkivets webbsida för fastslagna FGS.

Beskrivning av specifikationen

FGS Ärendehantering 1.0

Denna förvaltningsgemensamma specifikation (FGS) har tillkommit för att möjliggöra överföringar av ärendehanteringsinformation mellan olika elektroniska system. Den kan användas dels för överföring av information mellan olika ärendehanteringssystem, dels för överföring av information mellan ett ärendehanteringssystem och ett e-arkiv. Den kan även användas för olika former av e-tjänster. FGS:en består av tekniska specifikationer som hanterar struktur och metadatainnehåll.

Den här versionen av FGS Ärendehantering är en interimversion som till större delen bygger på det utkast till FGS för ärendehanteringsinformation som togs fram inom Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium (eARD).

  • Förvaltningsgemensam specifikation för Ärendehanteringsinformation, RAFGS3V1.0, december 2018
  • XML-scheman och XML-dokument

Förvaltning och utveckling

Specifikationen har beslutats av Riksarkivarien. Det var Riksarkivets FGS-funktion som slutförde specifikationen efter föredragning i förvaltningsråd med deltagare från olika organisationer. Riksarkivet uppdaterar inte längre FGS Ärendehantering och FGS-funktionen är vilande. Underlag till FGS Ärendehantering togs fram i samband med Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium (eARD) som genomfördes 2011-2013.

Samband med andra standarder och specifikationer

För en nyare och mer genomarbetad version av specifikation för ärendehanteringsinformation hänvisar Riksarkivet till CITS ERMS Electronic Records Management Systems.

Både FGS Ärendehantering och CITS ERMS baseras i sina delar på standarden Modular Requirements for Records Systems MoReq


Referenser

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Hjälpsidor

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning

Hittar du inte vad du letar efter?
Testa på Alla Sidor