PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies)

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Introduktion

Vad är PREMIS?

PREMIS, PREservation Metadata Implementation Stratigies, är en de-facto standard för bevarandemetadata.

Beskrivning av standarden

Hitta standarden

https://www.loc.gov/standards/premis/

Förvaltning och utveckling

Den redaktionella kommittén, PREMIS Editorial Committee (PREMIS EC), arbetar just nu med beskrivning av rättigheter. Det är en av nyckeldelarna i standarden. Sättet att beskriva rättigheter har vidareutvecklats och stämmer inte längre överens med PREMIS struktur. Kommittén har valt att gå igenom hur rättigheter beskrivs för att se hur en vidareutveckling skulle kunna se ut.

Specifikationer

CITS Preservation Metadata

Det finns en europeisk innehållstypspecifikation som baseras på PREMIS, nämligen Content Information Type Specification for Preservation metadata. CITS Premis har anpassats efter och innehåller information som i tidigare versioner hanterades av CSIP. Specifikationen innehåller det minimum av bevarandemetadata som behövs för det specifika ändamålet. Hur olika arkivlösningar eller verktyg använder PREMIS kommer att variera.

Programvaror

Verktygen vi använder kan hjälpa till att skapa bevarandeinformation. Organisationer som OPF spelar en viktig roll genom att tillhandahålla verktyg som till exempel VeraPDF. Vid kontroll av en PDF-fil ger verktyget en resultatfil som kan sparas i PREMIS som bevarandemetadata. Informationen hjälper till att säkerställa autenticiteten på filen över tid.

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning