OAIS-modellen

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Sydarkivera har till uppgift att bevara information digitalt för framtida generationer. Verksamheten ska uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet. För att bygga upp verksamheten utgår vi från OAIS-modellen som är internationell standard för arkiv. Det vill säga en verksamhet som kan ta emot alla typer av information och säkerställa att den bevaras för framtiden.

Det första steget var att bygga upp den organisatoriska infrastrukturen, det vill säga administration och ledning (markerat med gult i bilden). Läs mer om vår organisation på sidan Politik. Prioritet under uppstarten 2015-2016 var att rekrytera personal som kan kravställa och förvalta de tekniska stödsystem som behövs för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande. Personal är också en viktig förutsättning för att hantera bevarandeplanering och förbereda arkivleveranser från förbundsmedlemmarna.

Nästa steg var att införa en grundläggande bevarandeplattform för att skapa informationspaket, ta emot information, hantera och lagra data samt säkerställa åtkomst. Den första versionen av Sydarkiveras bevarandeplattform och paketeringsverktyg infördes 2016-2017.

I takt med att Sydarkivera tar emot digitala arkiv från förbundsmedlemmarna kommer förfrågningar om utlämnande av handlingar att öka. Under de kommande åren kommer vi att utreda och införa plattformar för att hantera öppna data och forskarsal på webben för att direkt kunna söka och hämta allmänna och offentliga handlingar.