OAIS-modellen

Från Sydarkiveras Wiki

Version från den 16 september 2022 kl. 16.28 av Elin (diskussion | bidrag) (→‎Samband med andra standarder)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Grafisk beskrivning av OAIS-modellen

OAIS-modellen, Open Archival Information System (OAIS) ISO 14721:2012, är en standard som beskriver en referensmodell för e-arkiv. Närmare bestämt beskriver standarden ett arkivsystem för att hantera information oberoende av den ursprungliga verksamheten och systemen som hanterar information i löpande verksamhet. OAIS används i praktiken framförallt som referensmodell för e-arkiv hos arkivinstitutioner och arkivmyndigheter. Modellen avser hela organisationen som ansvarar för att bevara information och inte specifikt it-systemet (eller it-systemen) som används. Standarden beskriver funktioner, processer och informationsflöde hos arkivet för att säkerställa att information är äkta och oförändrad över tid.

Grundläggande begrepp i OAIS

OAIS-modellen definierar på en övergripande nivå funktioner och roller i ett arkiv. Med funktion menas en avgränsad del av en verksamhet med personal, verktyg och tekniska stödsystem som behövs för att utföra specifika uppgifter. Flera funktioner kan i praktiken dela på personal och tekniska stödsystem och behöver inte motsvaras av organisatoriska enheter. Funktionerna kan i högre eller lägre grad vara automatiserade, det vill säga motsvara funktioner i ett it-system. De tekniska lösningarna kan vara paketerade som en eller flera produkter för egen drift eller tillhandahållas som tjänst av en eller flera leverantörer.

Grundläggande roller i modellen är:

  • Ledningen som beslutar om styrande dokument.
  • Producenten, som är den person, den verksamhet eller det verksamhetssystem som överför information som ska bevaras.
  • Konsumenten, som är den person, den verksamhet eller det verksamhetssystem som använder den information som arkivet bevarar.

Personer, och system, har en kunskapsbas för att kunna förstå information. Till exempel behövs kunskaper i svenska för att läsa en text skriven på svenska. På samma sätt kan ett operativsystem till exempel "ha kunskap" om vilken programvara som ska öppna en viss typ av fil.

Ett informationsobjekt i OAIS-arkiv består av innehållsinformation kompletterad med information om bevarande, paketering och beskrivning av informationen som ska bevaras. Det vill säga all information som behövs för att kunna hitta, rendera upp, läsa och förstå sammanhanget för de handlingar som arkiverats (arkivobjektet). Varje typ av information motsvaras av dataobjekt. Digitala objekt är de sekvenser med bitar som ska kunna läsas och tolkas av en dator. Fysiska objekt är till exempel ett papper med skrift på. För att kunna tolka digitala objekt behövs representationsinformation som talar om hur objektet kan presenteras på skärmen. Till exempel vad det är för filtyp och vilken programvara som behövs för att läsa och tolka informationen.

I arkivsystemet hålls de filer som hör till samma arkivobjekt samman i informationspaket.

Informationspaket, IP

OAIS skiljer mellan tre typer av arkivpaket:

  • Överföringspaket (engelskt namn Submission Information Package, SIP) - informationspaket som överförs från verksamheten till arkivet.
  • Arkivpaket (engelskt namn Archival Information Package, AIP) - informationspaket som lagras hos arkivet.
  • Utlämningspaket (engelskt namn Disseminiation Information Package, DIP) - informationspaket som levereras ut från arkivet för vidare distribution till en mottagare som vill ta del av information.

Förhållandet mellan SIP, AIP och DIP: En SIP överför information som kan användas i skapandet av en eller flera AIP:er. En SIP kan, men behöver inte motsvara, en AIP. I många fall kan en SIP motsvara flera AIP:er, exempelvis i de fall där en SIP överför många ärenden ur ett ärendehanteringssystem men där varje ärende, eller arkivobjekt, kommer att bli en AIP. Detsamma gäller i förhållande mellan AIP och DIP.

Samband med andra standarder

Det är viktigt att betona att OAIS inte är en modell som beskriver praktisk implementation. Det är en referensmodell som beskriver till exempel metadatakategorier utan specifika metadataförslag.

Metadata och annan ytterligare funktionalitet föreslås i ett antal standarder knutna till OAIS. Bland annat standarden PAIMAS som beskriver den administrativa delen av en överföring samt specifikationen PAIS som är en teknisk beskrivning av ett överföringsformat som följer PAIMAS och OAIS-modellen.

Det finns ett flertal olika standarder och specifikationer som beskriver informationsöverföring.Referenser

  1. Introduktion till förvaltningsgemen-samma specifikationer (FGS)Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna (RAFGS2D20172025) Vägledning till Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS, ingår förklaring grundläggande begrepp OAIS.
  2. Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (Svensk standard SS-ISO 14721:2012) Svensk översättning av ISO-standarden OAIS Referensmodell. Licensierad text som köps från Svenska Institutet för Standarder SIS. Sydarkivera har tillgång till standarden i sitt bibliotek.
  3. Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), recommended practice CCSDS 650.0-M-2, Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), juni 2012 Texten är identisk på ISO-standarden (ISO 14721:2012)
▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Hjälpsidor

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning

Hittar du inte vad du letar efter?
Testa på Alla Sidor