CITS Archival Information

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida är under uppbyggnad och därmed är innehållet inte komplett.
Sidan uppdateras efter hand.

Den pekar på att man ska använda antingen nationella profiler av EAD och EAC-CPF eller någon av specifikationerna som redan används för gemensamma tjänster. Tänk FGS Arkivredovisning i dess båda former och de profiler som Archives Portal Europé har tagit fram. De senare finns implementerade i många av de verktyg som används över hela Europa.

Content Information Type Specification for Archival Information, eller CITS Archival Information är en europeisk specifikation för överföring av information om arkiv. I detta sammanhang handlar det framförallt om information om arkiv som behöver skrivas med tillsammans med andra typer av information som ska överföras, till exempel behövs information om vad för typ av information som ingår och vilken arkivbildare som informationen kommer ifrån. Specifikationen stödjer redan framtagna profiler för olika format baserade på EAD, EAC-CPF, EAG and RiC.

Användningen av de profiler som tagits fram för Archives Portal Europe gör det möjligt att överföra information till arkivportalen och till Europeana där digitala objekt blir tillgängliga över hela världen.

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Hjälpsidor

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning

Hittar du inte vad du letar efter?
Testa på Alla Sidor