METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)

Från Sydarkiveras Wiki

Version från den 4 oktober 2022 kl. 16.38 av Elin (diskussion | bidrag) (→‎Senaste versionen av FGS Paketstruktur 1.2)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida är under uppbyggnad och därmed är innehållet inte komplett.
Sidan uppdateras efter hand.

Introduktion

Vad är METS?

Metadata Encoding & Transmission Standard (METS) är en de-facto standard för att beskriva digitala paket.

Användning

Avsikten med METS är att ge ett standardiserat XML-format för överföring av arkiverade objekt mellan system. Paketet håller samman både de digitala objekt som ska bevaras och olika typer av metadata som ska överföras.

Samband med andra standarder

METS används för att paketera eller bädda in filer som baseras på många olika standarder som används.


Beskrivning av standarden

Förvaltning och utveckling

Metadata Encoding & Transmission Standard Editorial Board (METS Editorial Board) är styrelsen som hanterar den standard som används för att beskriva informationspaket.

Om METS-strukturen

METS är en struktur för att koda och packa ihop metadata för ett digitalt objekt. Det är en flexibel standard som använder XML för att koda upp strukturen. Detta gör att standarden är oberoende av ett visst programmeringsspråk eller operativsystem.

Ett METS-dokument består av sju sektioner.

Försättsblad

I denna sektion sparas information om själva METS-filen. Man kan spara ett id för METS-filen, datum för skapande, datum för modifiering och status på METS-filen. Man kan spara information om agenter. Agenter är information om aktörer/roller som har varit delaktiga i skapandet av filen. Därutöver kan man spara ett alternativt objekt-id för METS-filen som är skilt ifrån det id som är sparat i rotelementet.

Beskrivande metadata

Denna sektion kan peka på metadata som finns externt, till exempel i en EAD-fil, eller ha informationen inbäddad i sektionen. Alternativt kan man ha båda varianterna. Man kan ha flera stycken beskrivande metadata som sparas i ett eget element, dmdSec, där varje element får ett eget id så att man kan referera till dem i andra delar av METS-filen.

Administrativ metadata

Denna sektion hanterar de metadata som rör filerna som ger ett digitalt biblioteks objekt samt källmaterialet för att skapa objektet. I sektionen finns det fyra delar av administrativt metadata:

 1. Teknisk: Information om skapandet av fil, format och användar karaktäristik.
 2. IPR: Information om copyright och licens.
 3. Analog källa: Beskrivande och administrative metadata i de fall som det finns en analog källa som de digitala objekten härstammar ifrån.
 4. Digital proveniens: Information gällande källa/mål förhållanden mellan filer, inkluderande ursprung/härlednings-förhållanden mellan filer och information gällande migrering/transformering som skett på filer från ursprungs artefakt till den nuvarande form som arkiverat objekt.

Sektionen är uppbyggd på samma sätt som den för beskrivande metadata och använder externa eller interna metadata. Det går att ha flera stycken administrativa metadata som sparas i ett eget element, amdSec, där varje element får ett eget id så att man kan referera till dem i andra delar av METS-filen.

Filsektion

Denna sektion innehåller alla elektroniska versioner som bildar det arkiverade objektet. I sektionen har man element av typen fileGrp som grupperar element av typen file eller separata file objekt. Man kan antingen ha en pekare på en extern fil eller bädda in filen i elementet.

Strukturkarta

Detta är METS-dokumentets hjärta. Strukturkartan går mest att jämföra med hur en bok i pappersformat ser ut. Man bygger upp kapitel med hjälp av div-element och i dessa skapar man referenserna till filer, filgrupper, beskrivande metadata och administrativ metadata så att man får en hierarkisk struktur. Strukturkartan presenterar strukturen för användaren så att det går att navigera i objektet.

Strukturkartelänkar

Denna sektion används till att skapa pekare/hyperlänkar inom objekt i sektionen Strukturkarta.

Beteendesektionen

Denna sektion används till att spara hur komponenter av det digitala objektet ska renderas för användaren. Man kan spara information om vilka specifika mjukvaruversioner som ska användas eller om det finns speciella parametrar som ska användas vid exekvering av komponenten. Den här sektionen används när man behöver spara en kod för hur man kan hantera filerna i paketet som styrkommandon eller öppningskommandon.

METS-profil

En METS-profil är en beskrivning i ett XML-dokument som talar om hur man kommer att använda originalschemat för METS. Man talar alltså om vilken XML-fil med begränsningar och utökningar av ett METS-schema som man använder när man säger att man använder en METS-profil. Att skapa en egen METS-profil innebär att man gör ett XML-dokument som bygger på original profilen och i denna talar man om vilka begränsningar och utökningar som man ger sin profil. För att uppnå detta sätt att hantera METS så har man skapat två scheman. Dels ett schema som visar hur METS-profilen ser ut och ett schema som beskriver hur ett METS-dokument ser ut. I schemat som beskriver METS-dokumentet har man i headern lagt till ett attribut PROFILE och där anger man vilken XML-fil med begränsningar som man hänvisar till för att göra de undantag/utökningar i METS-schemat som man gör i sitt METS-dokument.

Specifikationer

FGS Paketstruktur

Hitta dokumenten

Dokument kan hämtas via Riksarkivets webbsida för fastslagna FGS.

Senaste versionen av FGS Paketstruktur 1.2

 • Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna – Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationerna (Paketstruktur), RAFGS2D20172025
 • Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1.2
 • Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1.2A20171025

FGS Paketstruktur 1.1

 • Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1.1
 • Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1.1A20161001

FGS Paketstruktur 1.0

 • Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1
 • Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1A20150922

E-ARK Specifikationer

CSIP

CITS

Content Information Type Specification (CITS) beskriver innehållet i ett informationspaket. Detta sker antingen genom att specificera innehållets element eller helt enkelt hur information struktureras i ett informationspaket.

Programvaror

Referenser

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Hjälpsidor

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning

Hittar du inte vad du letar efter?
Testa på Alla Sidor