Skillnad mellan versioner av "Digitala arkivleveranser"

Från Sydarkiveras Wiki

 
(31 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
 
<div class="handbok-innehåll">
 
<div class="handbok-innehåll">
Text här
+
{{WIP}}
 
 
==Internationell standard==
 
Det finns en internationell standard som beskriver gränssnittet mellan avlämnande verksamhet (producent) och mottagande arkiv. Standarden heter Producer Archive Interface Methodology Abstract Standard (PAIMAS) och används tillsammans med [[OAIS-modellen]].
 
 
 
[[File:PAIMAS.JPG|400px]]
 
 
 
 
==Sydarkiveras arbetssätt==
 
==Sydarkiveras arbetssätt==
  
Rad 13: Rad 7:
 
I steget ”specifikation” tecknas leveransöverenskommelse med respektive arkivbildare (nämnd/styrelse i kommunen). Överföring planeras och hanteras specifikt för respektive leveranstillfälle.
 
I steget ”specifikation” tecknas leveransöverenskommelse med respektive arkivbildare (nämnd/styrelse i kommunen). Överföring planeras och hanteras specifikt för respektive leveranstillfälle.
  
[[File:Digitala_arkivleveranser.JPG|600px]]
+
[[File:Digitala_arkivleveranser.JPG|800px]]
 +
 
 +
===Prioritera arkivleveranser===
 +
Att prioritera arkivleveranser är ett arbete som påverkas av en mängd olika faktorer såsom resurser (personal och pengar), det som händer i omvärlden när det gäller standard- och teknikutveckling samt förbundsmedlemmarnas behov och förutsättningar. Sydarkiveras förbundsfullmäktige har beslutat om [[Prioriteringsprinciper för digitala arkivleveranser|prioriteringsprinciper]] när det gäller digitala arkivleveranser. Beslut om prioritering finns i [[Sydarkiveras Handlingsprogram]].
 +
 
 +
===Inventera system===
 +
 
 +
===Besluta om inriktning===
 +
Förbundsstyrelsen fattar [[Inriktningsbeslut digitala arkivleveranser|inriktningsbeslut]] när det gäller prioritering av digitala arkivleveranser. Inriktningsbesluten gäller för alla Sydarkiveras förbundsmedlemmar. Samråd sker med förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner, kontaktpersoner eller andra relevanta nätverk för intressenter eller verksamhetsområden. Inriktningsbeslutet är startpunkt för leveransutredningar som planeras och genomförs tillsammans med förbundsmedlemmarna.
 +
 
 +
===Utreda arkivleveranser===
 +
 
 +
Tillsammans med systemansvariga, teknikansvariga och personer med kunskap om verksamheten hos förbundsmedlemmarna utreder Sydarkivera förutsättningarna för att kunna ta hand om information från verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande.
 +
Läs mer om de olika stegen som ingår i [[Leveransutredning]]
 +
 
 +
===Handlägga digitala arkivleveranser===
 +
Leveransöverenskommelse som specificerar överföring, kontroller, tidplan med mera, arkivansvarig (nämnd eller styrelse)
  
===Inriktningsbeslut===
+
Boka leverans/överföring. Metod beroende på säkerhetsnivå. Kvittens överföring.
  
 +
Kontroller
  
===Leveransutredning===
+
Leveransgodkännade
  
Den första fasen är att genomföra leveransutredningar . Tillsammans med systemansvariga, teknikansvariga och personer med kunskap om verksamheten hos förbundsmedlemmarna utreder Sydarkivera förutsättningarna för att kunna ta hand om information från verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande.
+
==Leveranstyper==
 +
* [[Digitala dokument]]
 +
* [[Digitala fotografier]]
 +
* [[Audio, video och media]]
 +
* [[Personalinformation]]
 +
* [[Webbarkivering]]
 +
* [[Äldre digitalt material]]
 +
* [[Ärende- och dokumenthantering]]
  
 +
==Internationell standard==
  
 +
[[File:PAIMAS.JPG|400px|thumb|Den här bilden hämtades från PAIMAS]]
  
Den andra fasen är att specificera leveranserna i detalj utifrån det som kommit fram under leveransutredningen. Först planerar vi ett projekt tillsammans med berörda hos förbundsmedlemmarna. Målet är att ta fram en leveransspecifikation och förslag till leveransöverenskommelse.
+
Det finns en internationell standard som beskriver gränssnittet mellan avlämnande verksamhet (producent) och mottagande arkiv. Standarden heter Producer Archive Interface Methodology Abstract Standard (PAIMAS) och används tillsammans med [[OAIS-modellen]]. Standarden beskriver metod för att hantera interaktionen mellan verksamhet och arkiv. I korthet går metoden ut på att genomföra arbetet i fyra olika faser.
  
Processen avslutas med att överlämna och godkänna leveransen.
+
* Preliminary Phase
 +
* Formal Definiton Phase
 +
* Transfer Phase
 +
* Validation Phase
  
 
==Referenser==
 
==Referenser==
Rad 33: Rad 56:
 
# [https://www.iso.org/standard/39577.html ISO 20652:2006 Space data and information transfer systems — Producer-archive interface — Methodology abstract standard]
 
# [https://www.iso.org/standard/39577.html ISO 20652:2006 Space data and information transfer systems — Producer-archive interface — Methodology abstract standard]
  
 +
 +
{{Tjänster}}
 
</div>  
 
</div>  
 
{{Handbok}}
 
{{Handbok}}

Nuvarande version från 18 februari 2020 kl. 15.51

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Sydarkiveras arbetssätt

Inriktningsbeslut och utredning inför digitala arkivleveranser genomförs gemensamt för samtliga förbundsmedlemmar. Sydarkivera leder och samordnar arbetet med leveransutredningar och bidrar med kunskaper om arkiv och digitalt bevarande. Förbundsmedlem bidrar med kunskap om verksamhet och system, samt kontakter till leverantörer, konsulter och användarnätverk. I de olika nätverken delas kontakter och erfarenheter.

I steget ”specifikation” tecknas leveransöverenskommelse med respektive arkivbildare (nämnd/styrelse i kommunen). Överföring planeras och hanteras specifikt för respektive leveranstillfälle.

Digitala arkivleveranser.JPG

Prioritera arkivleveranser

Att prioritera arkivleveranser är ett arbete som påverkas av en mängd olika faktorer såsom resurser (personal och pengar), det som händer i omvärlden när det gäller standard- och teknikutveckling samt förbundsmedlemmarnas behov och förutsättningar. Sydarkiveras förbundsfullmäktige har beslutat om prioriteringsprinciper när det gäller digitala arkivleveranser. Beslut om prioritering finns i Sydarkiveras Handlingsprogram.

Inventera system

Besluta om inriktning

Förbundsstyrelsen fattar inriktningsbeslut när det gäller prioritering av digitala arkivleveranser. Inriktningsbesluten gäller för alla Sydarkiveras förbundsmedlemmar. Samråd sker med förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner, kontaktpersoner eller andra relevanta nätverk för intressenter eller verksamhetsområden. Inriktningsbeslutet är startpunkt för leveransutredningar som planeras och genomförs tillsammans med förbundsmedlemmarna.

Utreda arkivleveranser

Tillsammans med systemansvariga, teknikansvariga och personer med kunskap om verksamheten hos förbundsmedlemmarna utreder Sydarkivera förutsättningarna för att kunna ta hand om information från verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande. Läs mer om de olika stegen som ingår i Leveransutredning

Handlägga digitala arkivleveranser

Leveransöverenskommelse som specificerar överföring, kontroller, tidplan med mera, arkivansvarig (nämnd eller styrelse)

Boka leverans/överföring. Metod beroende på säkerhetsnivå. Kvittens överföring.

Kontroller

Leveransgodkännade

Leveranstyper

Internationell standard

Den här bilden hämtades från PAIMAS

Det finns en internationell standard som beskriver gränssnittet mellan avlämnande verksamhet (producent) och mottagande arkiv. Standarden heter Producer Archive Interface Methodology Abstract Standard (PAIMAS) och används tillsammans med OAIS-modellen. Standarden beskriver metod för att hantera interaktionen mellan verksamhet och arkiv. I korthet går metoden ut på att genomföra arbetet i fyra olika faser.

  • Preliminary Phase
  • Formal Definiton Phase
  • Transfer Phase
  • Validation Phase

Referenser

  1. Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard Texten är identisk på ISO-standarden ISO 20652:2006
  2. ISO 20652:2006 Space data and information transfer systems — Producer-archive interface — Methodology abstract standard


Rubriker i handboken

Ansvar och roller

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkiv och tillsyn

Bolag

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Förvara och vårda

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn

Systemförvaltning

Verksamhetsspecifikt

Verktyg

Extern testbädd (External testbed)

VerkSAM Arkivredovisning