Digitalt arkivsystem

Från Sydarkiveras Wiki

Digitalt bevarandesystem.png
Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Sammanfattning

Sydarkivera tar emot och förvarar leveranser med digitala handlingar. Materialet förvaras först i karantän för bland annat virusskanning för att hindra att skadlig kod arkiveras. Sydarkiveras personal hanterar kvalitetssäkring, tillför metadata och genererar slutligen arkivpaket (AIP). Färdiga arkivpaket överförs till slutförvar. Arkivpaketen lagras på två olika geografiska platser där de säkerhetskopieras och övervakas.

Tjänster

Mottagning av digitala arkivleveranser

Leveranser tas emot hos Sydarkivera och förvaras säkert. Materialet förvaras först i karantän för bland annat virusskanning för att hindra att skadlig kod arkiveras. Sydarkiveras personal hanterar kvalitetssäkring, tillför metadata och att generera arkivpaket (AIP). Färdiga arkivpaket överförs till arkivlagring. Säker förvaring i kassaskåp/bankvalv. Arbetsstation, nätverk och programvaror finns på plats. Anpassningar behöver ske fortlöpande för nya leveranstyper.

Läs mer om Digitala arkivleveranser.

Arkivlagring och datahantering

Förvaring av digitala arkivpaket, hantering av lagringshierarki, hantering av olika typer av lagringsmedia (disk och band). Kontroll av arkivpaketens integritet (checksummor). Återställning av backup, hantering avvikelser och eventuell återställning av backup.

Administrerar av de databaser som hör till bevarandesystemet. Funktioner för sökning och rapporter med mera. Versionshantering av informationspaket i samband med arkivvård.

Åtkomst till överlämnade digitala arkiv

Hanterar förfrågningar och skapar paket för utlämnande (DIP). Förfrågningarna kommer från Sydarkiveras handläggare för utlämnande av allmänna handlingar. Paketen överförs på ett säkert sätt till behöriga befattningshavare som tar hand om utlämnandet (se 3.3 Arkivmyndighet).

Administration av arkivsystem

Sydarkivera hanterar roller, behörigheter, systemdokumentation, installation, uppgraderingar, övervakning, logghantering och felsökning. Vi erhåller virtuella miljöer för att möjliggöra installation av nya system. Maskiner och programvaror för att hantera replikering, säkerhetskopiering, övervakning, isolerade nät med mera. Uppgraderingar hanteras och systemdokumentation uppdateras fortlöpande.▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning