Digitalt arkivsystem

Från Sydarkiveras Wiki

Digitalt bevarandesystem.png
Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Sammanfattning

Sydarkivera förvaltar en gemensam bevarandeplattform för sina förbundsmedlemmar.

Tjänster

Gemensam bevarandeplattform

Bevarandeplattformen består av systemen som Sydarkivera använder för att den digitala information som förbundsmedlemmarna överlämnar till Sydarkivera för slutarkivering ska vara läsbar och intakt även i framtiden. Vid arkivleverans övergår hela ansvaret för informationen till Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Det innebär att upprätthålla sekretess och säkerhet, hantera utlämnande samt att bevara informationen på lång sikt.

Bevarandesystemet hanterar inläsning, lagring och utläsning av informationspaket samt bevarandeåtgärder och spårbarhet för bevarandeåtgärder. Bevarandesystemet baseras på referensmodellen OAIS (Open Archival Information System) för ett oberoende arkivinformationssystem.

Mottagning av digitala arkivleveranser

Leveranser tas emot hos Sydarkivera och förvaras säkert. Materialet förvaras först i karantän för bland annat virusskanning för att hindra att skadlig kod arkiveras. Sydarkiveras personal hanterar kvalitetssäkring, tillför metadata och att generera arkivpaket (AIP). Färdiga arkivpaket överförs till arkivlagring. Säker förvaring i kassaskåp/bankvalv.

Läs mer om Digitala arkivleveranser.

Åtkomst till överlämnade digitala arkiv

Sydarkiveras personal hanterar framtagning av information för utlämnande av allmänna handlingar.

Läs mer om Lämna ut allmän handling


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning