Digitalt arkivsystem

Från Sydarkiveras Wiki

Digitalt bevarandesystem.png

Sammanfattning

Sydarkivera förvaltar en gemensam bevarandeplattform för sina förbundsmedlemmar.

Tjänster inom digitalt arkivsystem

Gemensam bevarandeplattform

Bevarandeplattformen består av systemen som Sydarkivera använder för att den digitala information som förbundsmedlemmarna överlämnar till Sydarkivera för slutarkivering ska vara läsbar och intakt även i framtiden. Vid arkivleverans övergår hela ansvaret för informationen till Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Det innebär att upprätthålla sekretess och säkerhet, hantera utlämnande samt att bevara informationen på lång sikt.

Mottagning av digitala överföringar

Leveranser tas emot hos Sydarkivera och förvaras säkert. Materialet förvaras först i karantän för bland annat virusskanning för att hindra att skadlig kod arkiveras. Sydarkiveras personal hanterar kvalitetssäkring, tillför metadata och att generera arkivpaket (AIP). Färdiga arkivpaket överförs till arkivlagring. Säker förvaring i kassaskåp/bankvalv.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Bevarandesystem

Bevarandesystemet stödjer arbetet med inläsning, lagring och utläsning av informationspaket samt bevarandeåtgärder och spårbarhet för bevarandeåtgärder. Bevarandesystemet baseras på referensmodellen OAIS (Open Archival Information System) för ett oberoende arkivinformationssystem.

Åtkomst till överlämnade digitala arkiv

Sydarkiveras personal hanterar framtagning av information för utlämnande av allmänna handlingar.

Läs mer om Lämna ut allmän handling


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Hjälpsidor

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning

Hittar du inte vad du letar efter?
Testa på Alla Sidor