Specialinriktad utbildning

Från Sydarkiveras Wiki

Specialistutbildning.png

Sammanfattning

Sydarkivera erbjuder utbildningar på högre nivå som anslutande tjänst. Dessa utbildningar är mer specialinriktade och fokuserar på specifika delar av offentlig förvaltning.

Dessa utbildningar finansieras via deltagaravgifter utifrån utbildningarnas nivå och omfattning. Prislista finns på Sydarkiveras bokningsportal. Förbundsmedlemmar går på specialinriktade utbildningar till ett rabatterat pris.

Tjänster/Utbildningsnivåer

Fördjupning

Utbildningar som ger en djupare kunskap om informationshantering och arkiv för de som tidigare gått grund- eller intensivutbildning och känner att de vill fördjupa sig inom ett visst område.

Exempel på fördjupningsutbildningar:

  • Offentlighet och sekretess
  • Förvaltningslagen och kommunallagen
  • Räkenskapsinformation

Specialistutbildning

Sydarkivera erbjuder specialistutbildningar för olika specialistfunktioner på central nivå inom en organisation. Kurserna är direkt kopplade till en eller flera roller eller funktioner inom området informationshantering med både teori och praktik. Utbildningar på specialistnivå, samt innehåll, målgrupp och krav på förkunskaper kommer att annonseras på bokningsportalen. Specialistutbildningar är öppna för både förbundsmedlemmar och externa intressenter. Utbildningar på specialistnivå ingår inte i medlemsavgiften. Förbundsmedlemmar erbjuds rabatterad deltagaravgift.

Genom utbildningarna erbjuds kompetenshöjning även för specialister inom arkiv, registratur, informationssäkerhet och dataskydd, både hos förbundsmedlemmarna och internt inom Sydarkiveras förvaltning. Erbjuds på valda platser eller hos förbundsmedlem efter behov och önskemål.

Exempel på specialistutbildningar:

  • Introduktion till METS (paketstruktur)
  • Introduktion till PREMIS (bevarandemetadata)

Expertutbildning

Sydarkivera kommer att erbjuda ett antal utbildningar på expertnivå inom arkivering, informationsförvaltning, dataskydd, digitalt bevarande och informationsöverföring.Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning