Specialinriktad utbildning

Från Sydarkiveras Wiki

Specialistutbildning.png

Sammanfattning

Sydarkivera erbjuder utbildningar på högre nivå som anslutande tjänst. Genom utbildningarna erbjuds kompetenshöjning för specialister inom arkiv, registratur, informationssäkerhet och dataskydd, både hos förbundsmedlemmarna och internt inom Sydarkiveras förvaltning. Dessa utbildningar är mer specialinriktade och fokuserar på specifika delar av offentlig förvaltning.

De specialinriktade utbildningarna finansieras via deltagaravgifter utifrån utbildningarnas nivå och omfattning. Prislista finns på Sydarkiveras bokningsportal. Förbundsmedlemmar kan delta på specialinriktade utbildningar till ett rabatterat pris.

Tjänster/Utbildningsnivåer

Fördjupning

Utbildningar som ger en djupare kunskap om informationshantering och arkiv för de som tidigare gått grund- eller intensivutbildning och känner att de vill fördjupa sig inom ett visst område.

Exempel på fördjupningsutbildningar:

  • Offentlighet och sekretess
  • Sekretessbedömning

Vi genomför även specialinriktade utbildningar inom andra angränsande områden vid behov.

Specialistutbildning

Sydarkivera erbjuder specialistutbildningar för olika specialistfunktioner på central nivå inom en organisation vid behov.

Expertutbildning

Sydarkivera erbjuder ett antal utbildningar på expertnivå.

Exempel på specialistutbildningar:

  • Introduktion till METS (paketstruktur)
  • Introduktion till PREMIS (bevarandemetadata)


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning