Specialinriktad utbildning

Från Sydarkiveras Wiki

Specialistutbildning.png

Sammanfattning

Sydarkivera erbjuder utbildningar på högre nivå som anslutande tjänst. Genom utbildningarna erbjuds kompetenshöjning för specialister inom arkiv, registratur, informationssäkerhet och dataskydd, både hos förbundsmedlemmarna och internt inom Sydarkiveras förvaltning. Dessa utbildningar är mer specialinriktade och fokuserar på specifika delar av offentlig förvaltning.

De specialinriktade utbildningarna finansieras via deltagaravgifter utifrån utbildningarnas nivå och omfattning. Prislista finns på sydarkivera.se. De specialinriktade utbildningarna är öppna för externa deltagare. Förbundsmedlemmar kan delta till ett rabatterat pris.

Du hittar aktuella utbildningar på vår bokningsportal!.

Sydarkivera erbjuder grundutbildningar för sina förbundsmedlemmar.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Tjänster/Utbildningsnivåer

Fördjupning

Utbildningar som ger en djupare kunskap om informationshantering och arkiv för de som tidigare gått grund- eller intensivutbildning och känner att de vill fördjupa sig inom ett visst område. Vi genomför även specialinriktade utbildningar inom andra angränsande områden vid behov.

Offentlighet och sekretess


Offentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar den dig i din vardag? Det är viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insatt i reglerna kring offentlighet och sekretess. Välkommen på en utbildningsdag där du lär dig mer om vad som är en allmän handling och hur man hanterar dessa.

Målgrupp och förkunskaper Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig om offentlighet och sekretess och målgruppen är registratorer, kommunsekreterare, nämndsekreterare, administratörer, arkivarier, arkivansvariga eller chefer för administrativ personal.

Du behöver ha grundläggande kunskaper om allmän handling och arkiv. Det är bra om du har gått Sydarkiveras grundutbildning om organisation, roller och ansvar eller har motsvarande erfarenhet.

Utbildningens innehåll

Första tillfället: Offentlighetsprincipen och allmän handling

 • Vad innebär offentlighetsprincipen?
 • Var och för vem gäller offentlighetsprincipen?
 • Vad innebär sekretess?
 • Förhållandet mellan TF, OSL och GDPR
 • Spridning av information på webben
 • Begreppet handling och olika handlingstyper
 • När är en handling allmän?
 • Vad är rutinbetonad åtgärd?
 • Fördjupad genomgång av begreppen förvarad, inkommen och upprättad

Andra tillfället: Utlämnande av allmän handling och sekretessreglerad verksamhet

 • Utlämnande av allmän handling
 • Ta del på stället
 • Rätt att få kopia
 • Betydande hinder
 • Vem gör utlämnandet?
 • Överklagande av beslut rörande allmän handling
 • Syftet med offentlighets- och sekretesslagen
 • Kort om registrering av allmänna handlingar
 • Undantag från registreringskrav
 • Skaderekvisit
 • Sekretessreglering som gäller hos alla myndigheter
 • Översiktlig genomgång av sekretessreglerade kommunala verksamheter

Föreläsare

Föreläsare är förbundsjurist Therese Jigsved, Sydarkivera. Therese har mångårig erfarenhet av offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet och av att hålla utbildningar i olika kommunaljuridiska ämnen för förtroendevalda och anställda.
Specialistutbildning

Vid behov kan Sydarkivera erbjuda specialistutbildningar för olika specialistfunktioner på central nivå. De som håller i utbildningarna kan både vara externa föreläsare och personal från Sydarkivera.

Expertutbildning

Sydarkivera erbjuder ett antal utbildningar på expertnivå. De som håller i utbildningarna kan både vara externa föreläsare och personal från Sydarkivera.

Introduktion till PREMIS (bevarandemetadata)


En halvdags webbutbildning för dig som vill veta mer om bevarande metadata och standarden PREMIS som används för detta. Utbildningen är en introduktion till de-facto standarden PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies) som hanterar information för att säkerställa det digitala bevarandet. Under utbildningen får du kunskap om vad PREMIS är och varför vi ska använda oss av PREMIS när vi ska bevara information för framtida generationer.

Utbildningsmaterialet är på engelska men presentationen genomförs på svenska. Du får ut mest av träffen om du till exempel har erfarenhet av att göra uttag ur ett system.

Målgrupp och förkunskaper

Du som vill veta mer om bevarande metadata och standarden PREMIS som används för detta. Du behöver inte vara it-tekniker eller programmerare, men det är bra om du är intresserad av digitalt bevarande. Om du har någon kontakt i ditt arbete med specialitet inom området digitalt bevarande så kan det vara bra att skicka vidare inbjudan även till den personen!

På introduktionen till PREMIS kommer du att bli introducerad till den standard som använd för digitalt bevarande.Observera att materialet är på engelska men presentationen genomförs på svenska. Du får ut mest av träffen om du till exempel har erfarenhet av att göra uttag ur ett system.

Vi kommer inte djupdyka ned i XML men det kommer att förekomma XML.

Utbildningens innehåll

 • Vad är bevarande-metadata?
 • Vad är PREMIS?
 • Varför ska vi använda PREMIS?
 • Datamodell
 • Elementbeskrivning på hög nivå
 • Sammanfattning

Föreläsare

Karin Bredenberg är Sydarkiveras metadatastrateg och ansvarar för användandet av specifikationer och metadatastandarder. Karin har en högskoleingenjörsexamen inom datateknik från KTH med specialisering på XML. Hon har även en bakgrund som funktionsansvarig för FGS Funktionen vid Riksarkivet och arbetade där med FGS:er och utbytesformat.
Introduktion till METS (paketstruktur)


En halvdags-utbildning för dig som vill veta mer om digitala paket och standarden METS som används för detta. Utbildningen ger en introduktion till de-facto standarden METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) som används för att hålla ihop digitala informationspaket. Du behöver inte vara it-tekniker eller programmerare, men det är bra om du är intresserad av digitalt bevarande. Du får ut mest av utbildningen om du till exempel har erfarenhet av att göra uttag ur ett system.

Utbildningsmaterialet är på engelska men presentationen genomförs på svenska. Du får ut mest av träffen om du till exempel har erfarenhet av att göra uttag ur ett system.

Målgrupp och förkunskaper

Du som vill veta mer om digitala paket och standarden METS som används för detta. Du behöver inte vara it-tekniker eller programmerare, men det är bra om du är intresserad av digitalt bevarande. Om du har någon kontakt i ditt arbete med specialitet inom området digitalt bevarande så kan det vara bra att skicka vidare inbjudan även till den personen!Observera att materialet är på engelska men presentationen genomförs på svenska. Du får ut mest av träffen om du till exempel har erfarenhet av att göra uttag ur ett system.

På introduktionen till METS kommer du att bli introducerad till den standard som använd för digitalt bevarande.

Utbildningens innehåll

 • Vad är paket?
 • Vad är METS?
 • Varför ska vi använda METS?
 • Elementbeskrivning på hög nivå
 • Sammanfattning

Föreläsare

Karin Bredenberg är Sydarkiveras metadatastrateg och ansvarar för användandet av specifikationer och metadatastandarder. Karin har en högskoleingenjörsexamen inom datateknik från KTH med specialisering på XML. Hon har även en bakgrund som funktionsansvarig för FGS Funktionen vid Riksarkivet och arbetade där med FGS:er och utbytesformat.
▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Hjälpsidor

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning

Hittar du inte vad du letar efter?
Testa på Alla Sidor