Analoga arkiv - Hel arkivmyndighet

Från Sydarkiveras Wiki

Arkivering.png

Sammanfattning

Den anslutande tjänsten Analogt arkiv innebär att Sydarkivera blir hel arkivmyndighet och då även ansvarar för driften av förbundsmedlems centralarkiv/slutarkiv. Sydarkivera hanterar då de analoga arkivleveranserna, ansvarar för arkivvården samt sköter utlämning och digitisering av handlingar från överlämnade arkiv. Det innebär att den som vill ha ut handlingar från slutarkiv som Sydarkivera ansvarar för tar kontakt med oss direkt. Vi sköter allt utlämnande inklusive sekretessbedömning. När en arkivbildare lämnar över sitt arkiv till slutarkivet lämnas även ansvaret för utlämnande och sekretessprövande över till Sydarkivera.

Tjänster

Analoga arkivleveranser

Leveranser av analogt material till de kommunarkiv där Sydarkivera har övertagit driften. Ett förarbete behöver påbörjas för att identifiera komponenter och utmaningar i en framtid där det finns gemensamma arkivcentrum.

Gallring i överlämnade analoga arkiv

Sydarkivera tar inte emot gallringsbart material. Leveranser ska vara gallrade innan Sydarkivera tar emot dem.

Även om centralarkiven inte ska handha gallringsbart material finns det trots allt handlingar som ska gallras. Beroende på materialets känslighet är gallringen beroende av rutiner för att på ett säkert sätt omhänderta gallringen.▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Hjälpsidor

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning

Hittar du inte vad du letar efter?
Testa på Alla Sidor