Utbildning och pedagogik

Från Sydarkiveras Wiki

Sammanfattning

Sydarkivera erbjuder utbildningar och handböcker för olika målgrupper, inriktningar och kunskapsnivåer. Utbildningarna anpassas löpande efter förbundsmedlemmars identifierade behov och är tänkta att ge deltagarna nödvändiga kunskaper för en väl fungerande informationsförvaltning. Det pedagogiska materialet arbetas fram i samarbete med förbundsmedlemmarna och baseras ofta på goda och dåliga exempel. Sydarkivera rekommenderar att utbildningarna genomförs i ordningen bas – grund – fördjupning. Utbildningar genomförs antingen på plats, på webben via kommunikationsverktyg eller via olika former av e-lärande som informationsfilmer och interaktiva spel.

Exempel:

  • Introduktionsutbildning för ny förbundsmedlem
  • Grundutbildning om informationshantering och e-arkiv
  • Upprätta styrdokument för informationshantering
  • Lagar och regler
  • Löpande hantering av information

Sydarkivera erbjuder även utbildningar på specialist- och expertnivå, men dessa erbjuds endast som anslutande tjänster och ingår inte i baspaketet. Förbundsmedlemmar tar del av dessa utbildningar till ett rabatterat pris.

Du hittar aktuella utbildningar på vår Bokningsportal.

Grundutbildning

Sals- eller webbutbildningar uppdelade på delmoment som ger grundläggande kunskaper om lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av arkivinformation. Målgruppen är registratorer, sekreterare, administratörer som arbetar med informationshantering, arkivansvariga, arkivombud och arkivassistenter.

Grundutbildningar kan även ges som intensivutbildning under heldag, bland annat för de som tidigare gått grundkursen och känner att de behöver en repetition och de som har viss grundläggande kunskap. Intensivutbildningar håller ett högt tempo med mycket information på kort tid. Målgrupp är handläggare, chefer och arkivombud. Kursen hålls på flera orter inom förbundskretsen.

Exempel på grundutbildningar:

  • Introduktionsutbildning för ny medlem
  • Grundutbildning för registratorer
  • Grundutbildning om E-arkiv

E-lärande

Utbildningar i form av antingen färdiginspelade korta webbutbildningar (informationsfilmer) eller via interaktiva digitala utbildningar. Utbildningarna är riktade mot olika roller eller arbetsmoment. Genom att kunna erbjuda olika former av e-lärande blir det på sikt möjligt att anpassa utbildningar för olika förutsättningar när det gäller lärande, språk och funktionsvariationer.

Arkivera Mera - Städa Närarkiv

Arkivera mera utvecklades under 2016-2017 och är ett interaktivt webbaserat spel där du får testa att städa ett närarkiv utifrån en informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan). Målgruppen för spelet är de som är nya inom offentlig förvaltning och kan användas för att visa nyttan med en fungerande informationshanteringsplan i en verksamhet. Spelet kan spelas i din webbläsare.

Klicka här för att komma till spelet:

Handböcker

Sydarkivera förvaltar dokumentation med praktisk handledning om arkiv och informationshantering. Till exempel för hantering av personakter, närarkiv, arkivförteckning med mera. I tjänsten ingår handböcker, instruktioner, checklistor, rollbeskrivningar med mera som arbetas fram tillsammans med förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner.Handboken

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning